DEAL HOT ĐANG DIỄN RA

-36%
190,000 

GIẤY HỘP, GIẤY ĐA NĂNG

Giấy đa năng PRIME 300 tờ 3 lớp

210,000 
-22%
12,500 
-14%
9,500 
-9%
36,500 
-11%
80,000 
-17%
30,000 
-8%
36,000 
-21%
30,000 
-12%
43,000 
-29%
25,000 

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

GIẤY VỆ SINH

-9%
36,500 
-11%
80,000 
-17%
30,000 

KHĂN ĂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

KHĂN ĂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Khăn giấy lau tay PRIME 2 lớp khổ 20×20

18,000 

KHĂN ĂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Hộp đựng giấy cuộn lớn

120,000 
-22%

KHĂN ĂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Giấy cuộn công nghiệp

35,000 
-11%

KHĂN ĂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Giấy lau tay 2 lớp

16,000 

KHĂN ĂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Khăn ăn 240×240 Phúc Lộc Thọ

50,000 

KHĂN ĂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Mũ bếp cao

45,000 

KHĂN ĂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Mũ đầu bếp

40,000 

GIẤY HỘP - GIẤY ĐA NĂNG

GIẤY HỘP, GIẤY ĐA NĂNG

Giấy rút đa năng 260 tờ

25,000 
16,000 
25,000 
13,000 
-20%
16,000 
-20%
24,000 

GIẤY HỘP, GIẤY ĐA NĂNG

Giấy đa năng PRIME 300 tờ 3 lớp

210,000